מספרי חירום - מידע ועזרה ללקוחותינובמקרה של תאונה יש להעביר למשרדינו את הפרטים הבאים:
  • שם
  • מספר ת.ז
  • טלפון
  • מספר רכב
  • חברת ביטוח של צד ג'
  • מספר פוליסה
  • פרטי הסוכן (שם וטלפון)
 שרותי גרירה:
למבוטחי איילון6677 * מוקד איילון
למבוטחי הראלשגריר  03-5578888 או 8888 *  או  מ.מ.ס.י 03-5641111
למבוטחי מנורהשגריר 03-5578888 או  8888 *    או  מ.מ.ס.י
למבוטחי הפניקס שגריר 03-5578888  או  8888*  חידושים החל מ 01/11/09 יש לפנות למוקד דרכים טלפון 03-5761205 או  2008*
למבוטחי שומרהשגריר 03-5578888 או  8888*
למבוטחי כללשגריר 03-5578888 או  8888*
למבוטחי אליהושגריר 03-5578888 או  8888*
 נזקי צנרת ומים בדירה (למבוטחי ביטוח מבנה דירה):
למבוטחי הפניקסש.ח.ר (אמינות לשעבר) 5420*
למבוטחי הראלאחים יהב03-9510051 או ש.ח.ר 5420*
למבוטחי מנורהש.ח.ר 5420*
למבוטחי שומרהש.ח.ר 5420*
למבוטחי איילוןאחים יהב 03-9510051