מסלקה פנסיוניתלקוח/ה  יקר/ה
על פי החוק החל מ 1/11/2015 סוכן פנסיוני בטרם פגישה לטיפול בתנאים פנסיונים עליו לקבל מהמסלקה הפנסיונית המקושרת לכל הגופים הפיננסיים את המיידע על העמית.
על מנת לקבל את המיידע וכהכנה לפגישה עלינו לקבל  למשרדנו במייל חוזר:

צילום ת.ז עם הספח ניתן לשלוח את התעודה  על ידי לחיצה על כפתור "צירוף מסמך" ולצרפו כקובץ
טופס יפוי כוח לסוכן לקבלת המיידע חתום על ידכם מצ"ב כפתור "טופס ייפוי כוח" נא להדפיס הטופס ולשולחו חתום
קוד לקבלת מיידע מהמסלקה הפנסיונית

להלן הנחיות לקבלת קוד מהמסלקה:
יש ללחוץ על  תן ייפוי כוח ליועץ  ויש לבחור באופציה של קוד מיידי
למלא פרטים אישיים [פרטי אשראי הינם רק לבדיקת נתונים לא לחיוב!]
את הקוד שמקבלים יש להעביר למשרדנו במייל
תוך 7 ימים נקבל את כל הנתונים הנצרכים לפגישה
ונתאם עמכם  מועד לפגישה.